Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Szymon Szymonowic - liczba pozycji (2)

ur. 24 października 1558, Lwów (obecnie Ukraina)
zm. 5 maja 1629, Czernięcin pod Zamościem

Poeta okresu renesansu, pochodzenia ormiańskiego. Stworzył polską nazwę gatunku – sielanka. Był synem Szymona z Brzezin, rektora szkoły katedralnej i rajcy lwowskiego. W 1575 r. studiował w Akademii Krakowskiej na wydziale sztuk wyzwolonych. Studia kontynuował we Francji i Belgii. Od 1586 r. związany z Janem Zamoyskim, z którym współorganizował w latach 1593–1605 Akademię Zamojską. W 1590 r. uzyskał tytuł szlachecki i herb Kościesza.
Za jego najważniejsze dzieło uznaje się „Sielanki” wydane w 1614 r. w Zamościu. Widoczne są w nich odwołania do Teokryta, twórcy sielanki jako gatunku literackiego, oraz do Wergiliusza i Jana Kochanowskiego. Opublikował także dwa dramaty po łacinie: „Castus Joseph” (1587) i „Pentesilea” (1617).
Rok jego śmierci stał się umownym zakończeniem epoki polskiego renesansu.

Widok:
Na stronie:
Ebook

SielankiSielanki

Szymon Szymonowic

Najważniejsze dzieło Szymona Szymonowica. Dwadzieścia sielanek wzbogaconych utworem „Żeńcy”, który jest realistycznym obrazem z życia polskiej wsi epoki renesansu.

Najważniejsze dzieło Szymona Szymonowica. Dwadzieścia sielanek wzbogaconych utworem „Żeńcy”, który jest realistycznym obrazem z życia polskiej wsi epoki renesansu.

Ebook

SielankiSielanki

Szymon Szymonowic

Zbiór dwudziestu renesansowych sielanek, które są poetyckim świadectwem życia szlachty i chłopów na przełomie XVI i XVII wieku, a także przykładem bogactwa ówczesnej literatury.

Zbiór dwudziestu renesansowych sielanek, które są poetyckim świadectwem życia szlachty i chłopów na przełomie XVI i XVII wieku, a także przykładem bogactwa ówczesnej literatury.