Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Tadeusz Drewnowski - liczba pozycji (1)

ur. 1 grudnia 1926, Warszawa
zm. 13 września 2018, Warszawa

Literaturoznawca, krytyk literacki, eseista, edytor. Podczas okupacji niemieckiej więziony na Pawiaku, po wyjściu na wolność wstąpił do AK. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako asystent w Instytucie Badań Literackich PAN oraz na Uniwersytecie Warszawskim. W 1982 r. został docentem w Katedrze Literatury Polskiej XX w. Osiem lat później uzyskał stopień profesora. Na podstawie wykładów wygłoszonych na Wydziale Polonistyki UW opracował syntezę polskiej literatury powojennej, która wydana została w 1997 r. jako „Literatura polska 1944–1989. Próba scalenia: obiegi – wzorce – style”.
Jako krytyk literacki debiutował w 1947 r. na łamach „Kuźnicy”. W latach 1950–55 prowadził dział krytyki literackiej w tygodniku „Nowa Kultura”, w latach 1956–61 był członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika „Dialog”. Od 1960 do 1982 r. redagował dział kulturalny i uczestniczył w kolegium redakcyjnym tygodnika „Polityka”.
Działacz Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Literackich.
Autor szkiców literackich „Krytyka i giełda” (1969) oraz nagrodzonego przez „Politykę” tomu wspomnień „Tyle hałasu – o nic?” (1982), a także imponujących monografii o twórczości Tadeusza Borowskiego – „Ucieczka z kamiennego świata” (1972), Marii Dąbrowskiej – „Rzecz russowska” (1981) oraz Tadeusza Różewicza „Walka o oddech” (1990). Ogromne zasługi położył również na polu edytorstwa. Opracował m.in. utwory Tadeusza Borowskiego oraz Marii Dąbrowskiej.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Porachunki z XX wiekiemPorachunki z XX wiekiem

Tadeusz Drewnowski

Zbiór rozpraw Tadeusza Drewnowskiego o literaturze jego pokolenia ukazuje, jak zmieniało się postrzeganie niektórych zjawisk literackich i jakie wnioski z tych zmian można wysnuć po latach.

Zbiór rozpraw Tadeusza Drewnowskiego o literaturze jego pokolenia ukazuje, jak zmieniało się postrzeganie niektórych zjawisk literackich i jakie wnioski z tych zmian można wysnuć po latach.