Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Tadeusz Łagowski - liczba pozycji (1)

Tadeusz Łagowski ukończył studia na Oddziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Wydziału Technologiczno–Konstrukcyjnego Politechniki Warszawskiej, studia podyplomowe ETO. Przez siedem lat pracował w przedsiębiorstwach przemysłu elektromaszynowego na kierowniczych stanowiskach. Studia doktoranckie odbył na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz AGH w Krakowie, uzyskując tytuł doktora nauk technicznych. Przez kilka lat pracował jako kierownik pracowni w Biurze Studiów i Projektów ETO w Warszawie i był ekspertem w Międzyrządowej Komisji do spraw Elektronicznej Techniki Obliczeniowej RWPG tworząc standardy skomputeryzowanych systemów informacyjnych przedsiębiorstw oraz powielanych systemów informatycznego wspomagania zarządzania w przemyśle. Był założycielem i wykładowcą informatyki na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był głównym specjalistą w Rządowym Centrum Informatycznym przy Komisji Planowania Rady Ministrów, projektując i wdrażając system baz danych o jednostkach gospodarczych. Pracował jako adiunkt w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego „ORGMASZ”. Był doradcą Prezesa GUS, kierując Międzyresortowym Zespołem ds. Baz Danych. Ostatnio był współorganizatorem i wykładowcą Wydziału Zarządzania Informacją w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Obecnie jest ekspertem w Gabinecie Prezesa GUS pracując nad ujednolicaniem infrastruktury informacyjnej statystyki publicznej i państwa, przygotowywaniem kompetentnych kadr oraz inicjalnymi implementacjami standardowych rozwiązań. Jest autorem dwóch rodzin metod wielokryterialnych decyzji wdrażanych w systemy informacyjne wspomagające procesy decyzyjne zarządzania dowolną organizacją.

Widok:
Na stronie: