Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Tadeusz Zubiński - liczba pozycji (3)

ur. 1953, Suchedniów

Pisarz, tłumacz, krytyk i publicysta. Należy do Bractwa Inflanckiego. Jest także członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od 2004 r. zastępca redaktora naczelnego „Świata Inflant” ukazującego się jako dodatek do miesięcznika literackiego „Akant”.
Zadebiutował w 1990 r. „Epizodem na plebanii”. Kolejne jego opowiadania ukazały się m.in. w zbiorach „Sprawiedliwy w Sodomie” i „Dotknięcie wieku” (oba z 1996 r.). Jest także autorem powieści „Odlot dzikich gęsi” (2001), „Nikodem Dyzma w Łyskowie” (2003). Żywo zainteresowany kulturą ludów bałtyckich, opublikował na ten temat eseje zebrane w tomach: „Etniczne dziedzictwo Bałtów” (2007) oraz „Herder w Rydze i inne szkice bałtyckie” (2008).
Jego artykuły ukazywały się w wielu pismach, m.in. w „Akancie”, „Arcanach”, „Frondzie”, „Odrze” i „Twórczości”, a także poza granicami naszego kraju, w polskiej prasie, np. na Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Kanadzie.
Pisarz jest laureatem Nagrody Fundacji im. Natalii Gall, Nagrody Fundacji Kultury oraz Nagrody Konkursu Literackiego im. Stefana Żeromskiego.

Widok:
Na stronie:
Generał Franco

Biografia niepoprawna politycznie

Tadeusz Zubiński Wydawca: Fronda MOBI + EPUB + PDF (w wersji papierowej 432 strony)
Ebook

Ogień przy drodzeOgień przy drodze

Tadeusz Zubiński

Jedna z powieści, które tworzą mitologię Kresów Wschodnich – ziem utraconych, o uderzająco pięknej przyrodzie, ale też miejsca zażartych walk na tle narodowym i politycznym.

Jedna z powieści, które tworzą mitologię Kresów Wschodnich – ziem utraconych, o uderzająco pięknej przyrodzie, ale też miejsca zażartych walk na tle narodowym i politycznym.

Ebook

Dawno i dalekoDawno i daleko

Tadeusz Zubiński

Czy w świecie małej stabilizacji gomułkowskiej można zachować wzorce postępowania nieskażone okrucieństwem wojny? Czy zostały one daleko za plecami bohaterów powieści Tadeusza Zubińskiego?

Czy w świecie małej stabilizacji gomułkowskiej można zachować wzorce postępowania nieskażone okrucieństwem wojny? Czy zostały one daleko za plecami bohaterów powieści Tadeusza Zubińskiego?