Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Tomasz Stryjek - liczba pozycji (1)

ur. w 1964

Doktor habilitowany. Historyk i politolog. Pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN (od 1996) i Collegium Civitas (od 2010). Koncentruje swe zainteresowania badawcze na ideologiach, historiografii, pamięci i polityce krajów postsowieckich, w największym stopniu Ukrainy. Opublikował m.in. książki: „Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji” (Wrocław 2000), „Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991–2004” (Warszawa 2007) i, wraz z Grzegorzem Motyką, Rafałem Wnukiem i Adamem F. Baranem, „Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej” (Gdańsk – Warszawa 2012).

Widok:
Na stronie: