Typ publikacji

Wydawca

Cena

Serie

Rodzaje publikacji

Format

Witold M. Orłowski - liczba pozycji (3)

ur. 1962, Łódź

Ekonomista, profesor, wykładowca akademicki. Studiował ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych. W 1992 r. obronił doktorat, a pięć lat później uzyskał habilitację. Jego praca naukowa „Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej” została uznana przez Bank Handlowy za najlepszą książkę z dziedziny teorii ekonomii i finansów w 1998 r. W 2007 r. otrzymał stopień naukowy profesora nauk ekonomicznych.
W latach 1991–93 pracował w Biurze do spraw Integracji Europejskiej, a przez kolejne cztery lata – w departamencie Europy Środkowej Banku Światowego. W świecie ekonomii zdobył opinię wybitnego specjalisty. Był doradcą w instytucjach rządowych – zasiadał w Radzie Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, doradzał wicepremierowi Leszkowi Balcerowiczowi i prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Współpracował także z organizacjami międzynarodowymi i biznesowymi, takimi jak PricewaterhouseCoopers. Ponadto sprawował funkcję dyrektora Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN.
Przez cały ten czas rozwijał swoją działalność naukową. Uzyskał specjalizację w ekonometrii stosowanej i makroekonomii. Zajmował się też modelowaniem i prognozowaniem ekonomicznym. Jest autorem wielu publikacji (m. in. „Makroekonomiczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, „Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu”, „Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale”) i artykułów o charakterze naukowym, wydawanych na całym świecie, a także czterech raportów Banku Światowego.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Świat, który zachorowałŚwiat, który zachorował

Witold M. Orłowski

Jak będzie wyglądać świat po koronawirusie? To jedno z najważniejszych pytań, na które poszukujemy odpowiedzi. Prof. Orłowski – ekonomista i publicysta – przedstawia różne scenariusze poepidemicznych realiów. Jego książka to dowód na to, że umiemy wyciągać wnioski z historii i czerpać z wiedzy siłę do pokonywania obaw o przyszłość.

Jak będzie wyglądać świat po koronawirusie? To jedno z najważniejszych pytań, na które poszukujemy odpowiedzi. Prof. Orłowski – ekonomista i publicysta – przedstawia różne scenariusze poepidemicznych realiów. Jego książka to dowód na to, że umiemy wyciągać wnioski z historii i czerpać z wiedzy siłę do pokonywania obaw o przyszłość.

Ebook

Inna Polska?Inna Polska?

Witold M. Orłowski

Jak wyglądałaby dziś Polska, gdyby bolszewicy wygrali bitwę pod Warszawą, we wrześniu 1939 r. nie napadli na nas Niemcy, powstańcom warszawskim udało się wyzwolić stolicę przed wkroczeniem Armii Czerwonej albo gdyby polska transformacja załamała się na początku lat 90.? Nigdy się nie dowiemy, jaka byłaby dziś Polska, gdyby jej losy potoczyły się inaczej. Możemy jednak, stosując metodę modelową, stworzyć alternatywne scenariusze naszej historii ostatniego stuleci.

Jak wyglądałaby dziś Polska, gdyby bolszewicy wygrali bitwę pod Warszawą, we wrześniu 1939 r. nie napadli na nas Niemcy, powstańcom warszawskim udało się wyzwolić stolicę przed wkroczeniem Armii Czerwonej albo gdyby polska transformacja załamała się na początku lat 90.? Nigdy się nie dowiemy, jaka byłaby dziś Polska, gdyby jej losy potoczyły się inaczej. Możemy jednak, stosując metodę modelową, stworzyć alternatywne scenariusze naszej historii ostatniego stuleci.