Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Władysław Bartoszewski - liczba pozycji (3)

ur. 19 lutego 1922, Warszawa
zm. 24 kwietnia 2015, Warszawa

Polityk, dziennikarz, pisarz, działacz społeczny i historyk. Więzień Auschwitz, żołnierz AK, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik powstania warszawskiego. Rok po wojnie zaangażował się w działalność opozycyjnego wobec władz komunistycznych Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). W 1946 r. był redaktorem „Gazety Ludowej”, w latach 1957-60 „Stolicy”, a od 1961 r. „Tygodnika Powszechnego”. Od 1963 r. przez 18 lat współpracował tajnie z Radiem Wolna Europa. Współzałożyciel Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym internowany od grudnia 1981 do kwietnia 1982 r. Był dwa razy ministrem spraw zagranicznych. Senator IV kadencji, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Donalda Tuska. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Od 1991 r. przewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, a od 2001 r. – Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) w latach 1974-85. Ma tytuł profesorski nadany przez rząd Bawarii, gdzie w latach 80. wykładał najnowszą historię Polski. Jest autorem kilkudziesięciu książek i ponad tysiąca artykułów, głównie dotyczących okresu II wojny światowej, a także tomów wspomnieniowych. Aktywnie działa na rzecz pojednania polsko–żydowskiego, polsko-niemieckiego oraz zachowania pamięci o Polskim Państwie Podziemnym i powstaniu warszawskim.
Wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za pomoc udzielaną Żydom w czasie wojny, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta, Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i tytułem Honorowego Obywatela Izraela, Orderem Orła Białego (1995).

Widok:
Na stronie:
Ebook

Wywiad rzekaWywiad rzeka

Władysław Bartoszewski

Nie sposób wymienić zasług Władysława Bartoszewskiego dla polskiej kultury i polityki. On sam, skromny i otwarty, bardzo lubi rozmawiać z ludźmi. Oto wywiad, jakiego udzielił Michałowi Komarowi.

Nie sposób wymienić zasług Władysława Bartoszewskiego dla polskiej kultury i polityki. On sam, skromny i otwarty, bardzo lubi rozmawiać z ludźmi. Oto wywiad, jakiego udzielił Michałowi Komarowi.

Ebook

Kryptonim „Bonza”Kryptonim „Bonza”

Władysław Bartoszewski

Kolejny tom wspomnień Władysława Bartoszewskiego. Autor sięga w nim pamięcią do czasów, gdy stał się – jak sam to określa – „tajnym i dobrowolnym” współpracownikiem Radia Wolna Europa.

Kolejny tom wspomnień Władysława Bartoszewskiego. Autor sięga w nim pamięcią do czasów, gdy stał się – jak sam to określa – „tajnym i dobrowolnym” współpracownikiem Radia Wolna Europa.

Ebook

Bóg, honor, obczyznaBóg, honor, obczyzna

Władysław Bartoszewski

Sylwetki wyjątkowych ludzi – z kręgu „Tygodnika Powszechnego”, warszawskiej inteligencji i polskiej emigracji politycznej – którym dane było spotkać Władysława Bartoszewskiego.

Sylwetki wyjątkowych ludzi – z kręgu „Tygodnika Powszechnego”, warszawskiej inteligencji i polskiej emigracji politycznej – którym dane było spotkać Władysława Bartoszewskiego.