Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Władysław Bełza - liczba pozycji (4)

ur. 17 października 1847, Warszawa
zm. 29 stycznia 1913, Lwów (Polska, obecnie Ukraina)

Poeta neoromantyczny, piszący w duchu patriotycznym, nazywany piewcą polskości. Publicysta, dramaturg, pisarz dla dzieci, animator życia kulturalnego, oświatowego i prasowego. Publikował pod pseudonimami Władysław Piast, Władysław Ostrowski, Nie wiem kto. Uczył się w gimnazjum w Warszawie, a w latach 1866–68 studiował literaturę w Szkole Głównej. Pisywał dla stołecznych tygodników „Przyjaciel Dzieci” i „Przegląd Tygodniowy”. Debiutował na łamach pierwszego z nich w 1863 r. wierszem „Deszczyk wiosenny”. Cztery lata później wydał zbiorek poetycki „Podarek dla grzecznych dzieci”. Od 1869 r. mieszkał w Poznaniu, gdzie był jednym z założycieli „Tygodnika Wielkopolskiego”, pisma poświęconego obronie polskości. Poezja Bełzy z tego okresu wyraża nadzieje patriotyczne i szerzy kult tradycji walk wyzwoleńczych, jednak swoją formą nie wykroczyła poza epigonizm romantyczny.
Mimo to za działalność literacką i publicystyczną pisarz został wydalony z zaboru pruskiego i przeniósł się do Lwowa. Tam, pracując w Zakładzie im. Ossolińskich, położył wielkie zasługi na niwie ożywienia życia kulturalnego tego miasta. Brał udział m.in. w organizacji Macierzy Polskiej (1883) i Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (1886).
Był autorem zbiorów poetyckich „Wiosna” i „Pieśni liryczne” (1868), „Z niedoli i doli” (1869), poematu „Zamek grójecki” (1869). Wydał liczne antologie, drobniejsze szkice i studia, ale najsłynniejszym jego utworem pozostał zbiór wierszy „Katechizm polskiego dziecka” (1900).

Widok:
Na stronie:
Ebook

Wiersze dla dzieciWiersze dla dzieci

Władysław Bełza

Blisko pięćdziesiąt klasycznych już wierszy dla dzieci, w tym znany wszystkim utwór zaczynający się od słów „Kto ty jesteś? – Polak mały”.

Blisko pięćdziesiąt klasycznych już wierszy dla dzieci, w tym znany wszystkim utwór zaczynający się od słów „Kto ty jesteś? – Polak mały”.

Audiobook

Polscy poeci dla dzieciPolscy poeci dla dzieci

Władysław Bełza

Polska poezja dla dzieci to skarbnica wiedzy. Kto jej nie zna, ten traci. Kto pozna, już na zawsze zakocha się w uroczych, wierszowanych historiach o osiołku, małpie w kąpieli czy chorym kotku.

Polska poezja dla dzieci to skarbnica wiedzy. Kto jej nie zna, ten traci. Kto pozna, już na zawsze zakocha się w uroczych, wierszowanych historiach o osiołku, małpie w kąpieli czy chorym kotku.

Ebook

Katechizm polskiego dzieckaKatechizm polskiego dziecka

Władysław Bełza

Jeżeli o jakimś wierszu można powiedzieć, że słyszał go w dzieciństwie każdy Polak, to właśnie o pierwszym z tego zbioru poezji. A wielu zna go nawet na pamięć. Bo to taki elementarz patriotyzmu.

Jeżeli o jakimś wierszu można powiedzieć, że słyszał go w dzieciństwie każdy Polak, to właśnie o pierwszym z tego zbioru poezji. A wielu zna go nawet na pamięć. Bo to taki elementarz patriotyzmu.

Ebook

Wiersze dla dzieciWiersze dla dzieci

Władysław Bełza

Jeżeli o jakimś wierszu można powiedzieć, że słyszał go w dzieciństwie każdy Polak, to właśnie o pierwszym z tego wyboru poezji. A wielu zna go nawet na pamięć.

Jeżeli o jakimś wierszu można powiedzieć, że słyszał go w dzieciństwie każdy Polak, to właśnie o pierwszym z tego wyboru poezji. A wielu zna go nawet na pamięć.