Typ publikacji

Wydawca

Cena

Format

Władysław Broniewski - liczba pozycji (5)

ur. 17 grudnia 1897, Płock
zm. 10 lutego 1962, Warszawa

Poeta, także tłumacz z języków rosyjskiego i niemieckiego. Trzykrotnie żonaty: z pisarką Janiną Kunig, Marią Zarębińską i Wandą Burawską. Pochodził z rodziny inteligenckiej. Uczęszczał do prywatnego Gimnazjum Polskiego w Płocku, działał w tajnej drużynie skautów. W 1915 r. wstąpił do Legionów Polskich. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Za zasługi odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari i czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Po wojnie kontynuował rozpoczęte wcześniej studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1925–36 sekretarz redakcji czasopisma „Wiadomości Literackie”. W tym czasie sympatyzował z Komunistyczną Partią Polski. W 1930 r. na krótko aresztowano go wraz z Janem Hemplem i Aleksandrem Watem. We wrześniu 1939 r. zgłosił się na ochotnika do wojska. Nie walczył jednak na froncie. Był świadkiem zajęcia Lwowa przez Armię Czerwoną. W styczniu 1940 r. zesłany w głąb ZSRR. Zwolniony na mocy amnestii, w 1941 r. zaczął pracę w redakcji pisma „Polska” w Kujbyszewie. Zaciągnął się do armii gen. Andersa, z którą dotarł na Bliski i Środkowy Wschód. Od 1943 r. przebywał w Palestynie, należał do redakcji pisma „W drodze”. W 1945 r. wrócił do kraju. Zmarłego na raka krtani poetę pochowano w Alei Zasłużonych na Powązkach.
Zadebiutował w 1925 r. tomem „Wiatraki”. Jego utwory od początku były silnie związane z biografią i poglądami autora – tworzył poezję zaangażowaną, czego najlepszym przykładem są wiersze takie jak: „Robotnik”, „Elegia o śmierci Ludwika Waryńskiego”, poemat „Komuna Paryska” (1929, nakład skonfiskowano) i napisany w 1939 r. „Bagnet na broń”. Po wojnie powstały m.in. poemat „Słowo o Stalinie” (1949), zbiór „Nadzieja” (1951) i napisany po tragicznej śmierci córki Joanny cykl „Anka” (1956).

Widok:
Na stronie:
Ebook

Wybór wierszyWybór wierszy

Władysław Broniewski

Antologia poezji Władysława Broniewskiego w opracowaniu Tadeusza Bujnickiego, historyka literatury rewolucyjnej i lewicowej, autora prac o spuściźnie artystycznej autora słynnego „Bagnetu na broń”.

Antologia poezji Władysława Broniewskiego w opracowaniu Tadeusza Bujnickiego, historyka literatury rewolucyjnej i lewicowej, autora prac o spuściźnie artystycznej autora słynnego „Bagnetu na broń”.

Ebook

PublicystykaPublicystyka

Władysław Broniewski

Publikowana po raz pierwszy w jednym tomie różnorodna publicystyka Władysława Broniewskiego. Pokazuje poetę jako wnikliwego obserwatora życia kulturalnego i społecznego II Rzeczypospolitej oraz PRL.

Publikowana po raz pierwszy w jednym tomie różnorodna publicystyka Władysława Broniewskiego. Pokazuje poetę jako wnikliwego obserwatora życia kulturalnego i społecznego II Rzeczypospolitej oraz PRL.

Ebook

Zgubiłem okulary...Zgubiłem okulary...

Wanda Broniewska

Publikowane po raz pierwszy listy Władysława i Wandy Broniewskich. Obejmują czas powojenny, niezwykle ciekawy ze względu na drogę Broniewskiego, który po powrocie z Anglii i śmierci wieloletniej przyjaciółki Marii Zarębińskiej próbował wpisać się w nową polską rzeczywistość

Publikowane po raz pierwszy listy Władysława i Wandy Broniewskich. Obejmują czas powojenny, niezwykle ciekawy ze względu na drogę Broniewskiego, który po powrocie z Anglii i śmierci wieloletniej przyjaciółki Marii Zarębińskiej próbował wpisać się w nową polską rzeczywistość

Ebook

Wiosno, Warszawo, córeczkoWiosno, Warszawo, córeczko

Władysław Broniewski

Jacek Podsiadło odmitologizuje Władysława Broniewskiego. Przedstawia popularnego niegdyś poetę ze strony mniej znanej, również przez wiersze niepublikowane za życia ich autora.

Wiosno, Warszawo, córeczko Władysław Broniewski Seria: „Seria Poeci2” Wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy MOBI + EPUB (w wersji papierowej 204 strony)

Jacek Podsiadło odmitologizuje Władysława Broniewskiego. Przedstawia popularnego niegdyś poetę ze strony mniej znanej, również przez wiersze niepublikowane za życia ich autora.

Ebook

Wierszem przez życieWierszem przez życie

Władysław Broniewski

Był piewcą rewolucji, autorem zmysłowych erotyków, ale także dyżurnym poetą Polski Ludowej – zbiór wierszy Władysława Broniewskiego pokazuje każdą z jego lirycznych twarzy.

Był piewcą rewolucji, autorem zmysłowych erotyków, ale także dyżurnym poetą Polski Ludowej – zbiór wierszy Władysława Broniewskiego pokazuje każdą z jego lirycznych twarzy.