Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Władysław Syrokomla - liczba pozycji (1)

ur. 29 września 1823, Smolgów (obecnie Białoruś)
zm. 15 września 1862, Wilno (obecnie Litwa)

Właściwie Ludwik Władysław Franciszek Kondratowicz. Poeta i tłumacz epoki romantyzmu. Ze względu na uprawiany typ twórczości, odwołującej się do estetyki ludowej, nazwany lirnikiem wioskowym.
Pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej herbu Syrokomla. Uczył się w szkołach w Nieświeżu i Nowogródku (1833–37). Względy finansowe zmusiły go jednak do przerwania nauki i podjęcia pracy kancelisty w zarządzie dóbr poradziwiłłowskich w Nieświeżu. W tym okresie ujawnił zainteresowanie literaturą. W 1844 r. zadebiutował gawędą poetycką „Pocztylion”. Zawód pisarski stanowić miał odtąd podstawowe utrzymanie dla Syrokomli i jego rodziny. W 1844–53 poeta dzierżawił wieś Załucze nad górnym Niemnem. W latach tych zdobywał coraz większą popularność. Nawiązawszy kontakt z ówczesną wileńską elitą intelektualną – m.in. ze Stanisławem Moniuszką, przeniósł się do Borejkowszyzny. Opowiadał się za uwłaszczeniem chłopów, współpracował z „Kurierem Wileńskim”. W 1857 r. zamieszkał w Wilnie i zbliżył się do środowiska teatralnego. Uwięziony za udział w manifestacjach patriotycznych w 1861 r., osadzony został do końca śledztwa przymusowo w Borejkowszczyźnie, gdzie stworzył najdojrzalsze swoje liryki, ogłoszone w zbiorze „Poezje ostatniej godziny” (1862). Kilka miesięcy przed śmiercią zezwolono mu na powrót do Wilna.
Syrokomla był autorem wierszy stylizowanych na XVIII-wieczną sielankę oraz przyśpiewek ludowych. Oprócz własnej twórczości literackiej zajmował się również przekładami z niemieckiego, rosyjskiego, a także z łaciny. Dokonał licznych przekładów Goethego, Heinego, Rylejewa, Lermontowa, Niekrasowa, Szewczenki, a także Sarbiewskiego.
Pochowany został na cmentarzu na wileńskiej Rossie.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Poezje wybranePoezje wybrane

Władysław Syrokomla

Wybór wierszy jednego z poetów polskiego romantyzmu – twórcy lirycznej gawędy ludowej, który sam siebie nazywał „lirnikiem wioskowym”.

Wybór wierszy jednego z poetów polskiego romantyzmu – twórcy lirycznej gawędy ludowej, który sam siebie nazywał „lirnikiem wioskowym”.