Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Wojciech Modzelewski - liczba pozycji (1)

Profesor socjologii, długoletni pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, autor książek: „Pacyfizm. Wzory i naśladowcy” (2000), „Walka bez użycia przemocy. Metody i idee” (1986), „Wprowadzenie do socjologii” (1996; wyd. II 1999).

Widok:
Na stronie:
Ebook

Jak się różnimy, jak się zmieniamy?Jak się różnimy, jak się zmieniamy?

Wojciech Modzelewski

Przegląd międzynarodowych badań opinii publicznej, stanowiących odzwierciedlenie współczesnych zróżnicowań i przemian poglądów na tematy takie jak kara śmierci, homoseksualizm, aborcja, demokracja.

Przegląd międzynarodowych badań opinii publicznej, stanowiących odzwierciedlenie współczesnych zróżnicowań i przemian poglądów na tematy takie jak kara śmierci, homoseksualizm, aborcja, demokracja.