Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Wojciech Wencel - liczba pozycji (1)

ur. 16 lutego 1972, Gdańsk

Poeta, felietonista, eseista, także krytyk literacki. Ukończył III LO im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, a następnie filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. Wiersze publikował w „brulionie”, „Zeszytach Literackich” i „Tygodniku Powszechnym”. Wydał m.in. zbiory poetyckie „Wiersze” (1995), „Podziemne motyle” (2010), „De profundis” (2010). Jest także autorem esejów i felietonów (zbiory „Niebo w gębie”, 2010, i „Wencel gordyjski”, 2011).
W latach 1997–2007 był członkiem redakcji kwartalnika „Fronda”. W listopadzie 2007 r. założył wraz z innymi eksredaktorami tego pisma magazyn „44/Czterdzieści i Cztery”. Od 1998 r. stały współpracownik dwumiesięcznika „Arcana”. W latach 1998–2002 członek, a później wiceprzewodniczący Rady Programowej TVP SA. Pomysłodawca napisania listu otwartego poetów w obronie wolności słowa (2011).
Laureat wielu nagród, m.in. im. Kazimiery Iłłakowiczówny w 1995 r. za najlepszy debiut poetycki. W 1997 r. był nominowany do Nagrody Literackiej „Nike” za „Odę na dzień św. Cecylii”, a w 2004 otrzymał stypendium Ministra Kultury.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Wencel gordyjskiWencel gordyjski

Wojciech Wencel

Nie każdy felietonista godzien jest tego, by jego dzieła zbierać w całość i oferować w formie książkowej nakładem nie byle jakiego wydawnictwa. Wojciech Wencel to jeden z takich właśnie ludzi pióra.

Nie każdy felietonista godzien jest tego, by jego dzieła zbierać w całość i oferować w formie książkowej nakładem nie byle jakiego wydawnictwa. Wojciech Wencel to jeden z takich właśnie ludzi pióra.