Ebook

Zarządzanie działalnością innowacyjną

Autor:
Praca zbiorowa
Wydawca:
Format:
79,00 zł
Skonfiguruj szybki zakup Do schowka

Zarządzanie działalnością innowacyjną - Opis

Opracowanie przybliżające wiedzę na temat zarządzania działalnością innowacyjną na poziomie globalnym, międzynarodowym, narodowym, regionalnym oraz poszczególnych organizacji.

„Wiedza o innowacjach, którą przekazujemy w tej publikacji, może być adaptowana w wielu dziedzinach działalności menedżerskiej. Treść książki prezentuje w szerszej perspektywie problematykę innowacji we współczesnym przedsiębiorstwie. Dostarczamy menedżerom instrumentów pomagających w tworzeniu strategii innowacji. Może też służyć studentom szkół wyższych, a także słuchaczom studiów podyplomowych.
Innowacja jest efektem całego procesu innowacyjnego, więc zarządzać należy całym procesem innowacyjnym. Tłem wszystkich rozważań, dotyczących zarządzania działalnością innowacyjną na wszystkich poziomach, jest gospodarka oparta na wiedzy.
Współczesne zarządzanie działalnością innowacyjną na każdym z wymienionych szczebli będzie rozpatrywane w następujących perspektywach: globalizacji; wiedzy i nauki jako czynnikach sprawczych wszelkich działań innowacyjnych; ekologicznej, co oznacza, że wszelkie decyzje o wdrażaniu pomysłów innowacyjnych muszą być nakierowane na poszanowanie zasobów przyrody; konkurencji – bowiem w takich warunkach ekonomicznych żyjemy.
W niniejszej pracy prezentowane będą przede wszystkim ekonomiczne i społeczne aspekty zarządzania”.

Ze wstępu

Zarządzanie działalnością innowacyjną - Opinie i Komentarze

Podobne publikacje

Ebook

Zarządzanie przedsiębiorstwem pr...Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości

Omówienie nowoczesnych form organizacyjnych i narzędzi zarządzania. Bogate źródło informacji dla studentów kierunków ekonomicznych, przedsiębiorców, właścicieli firm oraz menedżerów.

Omówienie nowoczesnych form organizacyjnych i narzędzi zarządzania. Bogate źródło informacji dla studentów kierunków ekonomicznych, przedsiębiorców, właścicieli firm oraz menedżerów.

Ebook

Ekonomika kulturyEkonomika kultury

Dorota Ilczuk

Omówienie zjawisk i prawidłowości ekonomicznych występujących w kulturze i jej przemysłach Ksiązka prezentuje także efektywne w sferze kultury instrumenty polityki gospodarczej.

Omówienie zjawisk i prawidłowości ekonomicznych występujących w kulturze i jej przemysłach Ksiązka prezentuje także efektywne w sferze kultury instrumenty polityki gospodarczej.

Ebook

Regionalne wzorce akumulacji wie...Regionalne wzorce akumulacji wiedzy technicznej w kr...

Rafał Wisła

Omówienie zagadnień związanych z regionalnymi wzorcami akumulacji wiedzy technicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Omówienie zagadnień związanych z regionalnymi wzorcami akumulacji wiedzy technicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Ebook

Gospodarka finansowa przedsiębio...Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Dominika Kordela

Autorzy opracowania w sposób oryginalny i ciekawy przedstawiają zagadnienia związane z problematyką kształtowania gospodarki finansowej przedsiębiorstwa, a w szczególności kwestie dotyczące długoterminowych decyzji finansowych podejmowanych przez jednostki gospodarcze.

Autorzy opracowania w sposób oryginalny i ciekawy przedstawiają zagadnienia związane z problematyką kształtowania gospodarki finansowej przedsiębiorstwa, a w szczególności kwestie dotyczące długoterminowych decyzji finansowych podejmowanych przez jednostki gospodarcze.

Ebook

Relacje podmiotów rynkowych w wa...Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian

Opracowanie skupione na relacjach zachodzących pomiędzy podmiotami na wybranych rynkach w Polsce, ukazujące je w kontekście zmieniających się warunków ekonomicznych.

Opracowanie skupione na relacjach zachodzących pomiędzy podmiotami na wybranych rynkach w Polsce, ukazujące je w kontekście zmieniających się warunków ekonomicznych.

Informacje o formacie
PDF zabezpieczony znakiem wodnym (bez DRM)

Format używany do prezentacji książek lub czasopism, które wymagają formatu stronicowanego, ponieważ ich treść nie może dopasować się dowolnie (swobodnie) do szerokości ekranu. Pliki PDF zawierają interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych. Proporcjonalne rozmieszczenie elementów na stronie sprawdza się w urządzeniach wyposażonych w duże ekrany.

Możesz go przeczytać na dowolnym urządzeniu z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem (np. Adobe Reader)