Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Zbigniew Osiński - liczba pozycji (5)

Teatrolog, profesor zwyczajny (emerytowany) na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Projektodawca i pierwszy dyrektor powołanego w 1990 r. Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu, w latach 1990–2004 dyrektor artystyczny i naukowy tej placówki. Wydawca pism teatralnych Jerzego Grotowskiego „Teksty z lat 1965-1969” (wspólnie z Januszem Deglerem), Mieczysława Limanowskiego, Juliusza Osterwy, Wacława Radulskiego, Konrada Swinarskiego.
Najważniejsze książki: „Teatr Dionizosa. Romantyzm w polskim teatrze współczesnym” (1972), „Grotowski i jego Laboratorium” (1980) – edycja amerykańska „Grotowski and His Laboratory”, posłowie Robert Findlay (PAJ Publications, New York 1986), „Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice” (1993), „Jerzy Grotowski. Od «divadla predstaveni» k rituálnym hrám” (Bratysława 1995), „Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty” (1998), „Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski” (2003), „Nazywał nas bratnim teatrem. Przyjaźń artystyczna Ireny i Tadeusza Byrskich z Jerzym Grotowskim” (2005), „Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku”, t. 1: „Kronika”, t. 2: „Studia” (2008), „Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty” (2009), „Jerzy Grotowski e il suo Laboratorio. Dagli spettacolo a L’arte come veicolo”, przedmowa Eugenio Barba, posłowie Franco Ruffini (Bulzoni Editore, Roma 2011).

Widok:
Na stronie:
Ebook

Spotkania z Jerzym GrotowskimSpotkania z Jerzym Grotowskim

Zbigniew Osiński

Zbiór korespondencji i innych tekstów związanych z jednym z najwybitniejszych artystów światowego teatru w XX wieku. Książka nominowana do Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych 2013.

Zbiór korespondencji i innych tekstów związanych z jednym z najwybitniejszych artystów światowego teatru w XX wieku. Książka nominowana do Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych 2013.

Ebook

Jerzy Grotowski. Tom 1Jerzy Grotowski. Tom 1

Zbigniew Osiński

Omówienie twórczości wybitnego humanisty i jednego z największych reżyserów teatralnych osadzone w kontekście dokonań takich mistrzów jak Wsiewołod Meyerhold czy Tadeusz Kantor.

Omówienie twórczości wybitnego humanisty i jednego z największych reżyserów teatralnych osadzone w kontekście dokonań takich mistrzów jak Wsiewołod Meyerhold czy Tadeusz Kantor.

Ebook

Jerzy Grotowski. Tom 2Jerzy Grotowski. Tom 2

Zbigniew Osiński

Drugi tom omówienia twórczości wybitnego humanisty i jednego z największych reżyserów teatralnych. Zawiera prace opublikowane po śmierci artysty.

Drugi tom omówienia twórczości wybitnego humanisty i jednego z największych reżyserów teatralnych. Zawiera prace opublikowane po śmierci artysty.

Ebook

Polskie kontakty teatralne z Ori...Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku. Cz...

Zbigniew Osiński

Pierwsza część opracowania poświęconego polskim kontaktom z teatrem azjatyckim. Zawiera kronikę dokumentującą pobyty twórców i zespołów z Chin, Japonii, Indii czy Indonezji w Polsce.

Pierwsza część opracowania poświęconego polskim kontaktom z teatrem azjatyckim. Zawiera kronikę dokumentującą pobyty twórców i zespołów z Chin, Japonii, Indii czy Indonezji w Polsce.

Ebook

Nazywał nas bratnim teatremNazywał nas bratnim teatrem

Zbigniew Osiński

Książka poświęcona artystycznej przyjaźni Ireny i Tadeusza Byrskich z Jerzym Grotowskim, poszerzona o korespondencję pomiędzy Grotowskim a Byrskimi z lat 1960–1996.

Książka poświęcona artystycznej przyjaźni Ireny i Tadeusza Byrskich z Jerzym Grotowskim, poszerzona o korespondencję pomiędzy Grotowskim a Byrskimi z lat 1960–1996.