Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Zdzisław Szyjewski - liczba pozycji (2)

ur. 1946

Wykładowca akademicki, informatyk i działacz społeczny. Ukończył matematykę na Uniwersytecie Łódzkim, doktoryzował się na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej, a habilitację uzyskał w 1993 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymał na wniosek Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 2005 r.
Jest dyrektorem Instytutu Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.
W latach 1996–2005 był prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w 2005 r. został jego członkiem honorowym. W latach 2007–09 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Informatyzacji przy MSWiA.
Zorganizował wiele konferencji naukowych, w tym m.in. działające od 1988 r. Wiosenne Szkoły PTI. Był wiceprzewodniczącym 2. i 3. Kongresu Informatyki Polskiej.
Zarządzał realizacją systemów informatycznych dla centralnych jednostek administracji. Jako członek ZG PTI nadzoruje wdrożenie Europejskiego Certyfikatu Zawodu Informatyka (EUCIP) w Polsce.
Jest autorem licznych publikacji z zakresu projektowania, programowania i zastosowań informatyki oraz recenzji i opinii dotyczących projektów i koncepcji systemów informatycznych, również dla administracji państwowej. Współpracował z IBM Polska, gdzie wykładał zarządzanie projektami. Organizował także studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami, prowadzone wspólnie przez PTI i ORGMASZ.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne osiągnięcia dla informatyzacji kraju.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Zarządzanie projektami informaty...Zarządzanie projektami informatycznymi

Zdzisław Szyjewski

Książka, która odpowie na pytanie, jak sprawnie zarządzać projektami informatycznymi, by wprowadzane zmiany nie zakłócały pracy, a wręcz usprawniały funkcjonowanie firmy.

Książka, która odpowie na pytanie, jak sprawnie zarządzać projektami informatycznymi, by wprowadzane zmiany nie zakłócały pracy, a wręcz usprawniały funkcjonowanie firmy.

Ebook

Metodyki zarządzania projektami...Metodyki zarządzania projektami informatycznymi

Zdzisław Szyjewski

Opracowanie zawierające wiedzę ogólną na temat zarządzania projektami – ze szczególnym uwzględnieniem projektów informatycznych – oraz opisy metodyk ich realizacji.

Opracowanie zawierające wiedzę ogólną na temat zarządzania projektami – ze szczególnym uwzględnieniem projektów informatycznych – oraz opisy metodyk ich realizacji.