Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Zygmunt Krasiński - liczba pozycji (3)

ur. 19 lutego 1812, Paryż (Francja)
zm. 23 lutego 1859, Paryż (Francja)

Właściwie Napoleon Stanisław Adam Feliks Zygmunt Krasiński herbu Ślepowron, zaliczany do najwybitniejszych poetów epoki romantyzmu. Początkowo uczył się w domu pod opieką pisarzy Józefa Korzeniowskiego i Piotra Chlebowskiego. Następnie kontynuował naukę w Liceum Warszawskim. W 1829 r. wskutek bojkotu kolegów, wywołanego kunktatorską postawą wymuszoną przez despotycznego ojca, Wincentego Krasńskiego – generała napoleońskiego, który po klęsce Bonapartego reprezentował skrajny lojalizm wobec caratu – opuścił wydział prawny Uniwersytetu Warszawskiego i wyjechał do Szwajcarii. W 1830 r. w Genewie spotkał Adama Mickiewicza i wraz z nim wyruszył w Alpy. Od udziału w powstaniu listopadowym powstrzymał Krasińskiego wzgląd na ojca, zdecydowanego przeciwnika walki narodowowyzwoleńczej.
W 1832 r. na życzenie Wincentego Krasińskiego powrócił do kraju, a potem udał się do Petersburga. Został tam przedstawiony Mikołajowi I, co miało mu zapewnić karierę dyplomatyczną. Krasiński uchylił się jednak od realizacji ojcowskich planów i wykorzystując jako pretekst chorobę oczu, wyjechał ponownie za granicę. W 1836 r. w Rzymie poznał Juliusza Słowackiego. Dwa lata później w Neapolu nawiązał romans z Delfiną Potocką. Przez wiele lat dotkliwie cierpiał z powodu rozstrojów nerwowych, wywołanych ingerencją ojca w najbardziej osobiste sprawy i kompleksem splamionego honoru. W 1843 r. – za namową Wincentego Krasińskiego – ożenił się z Elizą Branicką. Zmarł w Paryżu, a jego zwłoki przewieziono do siedziby rodu – Opinogóry, gdzie znajduje się obecnie Muzeum Romantyzmu.
Do najważniejszych dzieł Zygmunta Krasińskiego zalicza się m.in. dramaty „Nie-Boska komedia” (1835) i „Irydion” (1836), a także poemat mesjanistyczny „Przedświt” (1843) oraz arcydzieło epistolografii „Listy do Delfiny Potockiej”.

Widok:
Na stronie:
Audiobook

Nie-Boska komediaNie-Boska komedia

Zygmunt Krasiński

Dramat romantyczny, który na trwałe wpisał się na listę arcydzieł polskiej literatury. Lektura szkolna w interesującej interpretacji trojga lektorów.

Dramat romantyczny, który na trwałe wpisał się na listę arcydzieł polskiej literatury. Lektura szkolna w interesującej interpretacji trojga lektorów.

Ebook

Nie-Boska komediaNie-Boska komedia

Zygmunt Krasiński

Dramat romantyczny, który na trwałe wpisał się na listę arcydzieł polskiej literatury, a autorowi zapewnił miano jednego z trzech wieszczy narodowych.

Dramat romantyczny, który na trwałe wpisał się na listę arcydzieł polskiej literatury, a autorowi zapewnił miano jednego z trzech wieszczy narodowych.