Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Zygmunt Niedźwiecki - liczba pozycji (2)

ur. 8 marca 1864, Lwów
zm. 28 marca 1915, Kraków

Urodził się we Lwowie, ale od wczesnej młodości mieszkał w Krakowie. Zajmował się dziennikarstwem, współpracował z pismami „Nowa Reforma” i „Naprzód”. Publikował pod pseudonimami Nuncki, Edward Niewiecki, Orso. W swojej pracy dawał wyraz zaangażowaniu politycznemu – wyznawane poglądy definiował jako socjalistyczne. W 1890 r. debiutował w czasopismach nowelami, zebranymi następnie w tomie „Słońce” (1892). Około 1902 r. poświęcił się całkowicie pracy przekładowej. Tłumaczył nowele E. Zoli, G. Maupassanta, opowiadania E. A. Poego, M. Twaina.
Obok licznych przekładów jest autorem 19 tomów nowel, szkiców i humoresek scenicznych. Zbiory takie jak „Sam na sam” (1895), „Sposób na diabła” (1899), „Nowe erotyki” (1908), przyniosły mu dużą popularność, zainteresowanie krytyki polskiej i obcej oraz tłumaczenia na języki niemiecki, czeski i serbski, wkrótce jednak cały dorobek pisarza poszedł w zapomnienie.
Zygmunt Niedźwiedzki pisał pod wpływem naturalizmu francuskiewgo, niektórzy krytycy literaccy nazywali go nawet uczniem Maupassanta.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Sposób na diabłaSposób na diabła

Zygmunt Niedźwiecki

Klasyka literatury. Zbiór naturalistycznych szkiców, w których autor kreśli pełnowymiarowy obraz społeczeństwa końca XIX i początku wieku XX.

Klasyka literatury. Zbiór naturalistycznych szkiców, w których autor kreśli pełnowymiarowy obraz społeczeństwa końca XIX i początku wieku XX.

Ebook

Nowe erotykiNowe erotyki

Zygmunt Niedźwiecki

Klasyka literatury. Zbiór krótkich utworów obyczajowych wydanych w 1908 roku pióra pozytywistycznego autora Zygmunta Niedźwieckiego.

Klasyka literatury. Zbiór krótkich utworów obyczajowych wydanych w 1908 roku pióra pozytywistycznego autora Zygmunta Niedźwieckiego.