Najbardziej prestiżowa nagroda literacka w Japonii, przyznawana dwa razy w roku (w styczniu i w lipcu) autorom najlepszych opowiadań opublikowanych w prasie. Została ustanowiona w 1935 r. przez Kana Kikuchiego, wydawcę „Bungeishunjū”, ku pamięci autora Ryūnosuki Akutagawy. Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną, a dzięki ogromnej uwadze mediów staje się doceniony i rozpoznawalny.

Wyczyść filtry
Nagrody
Akutagawa Prize