ur. 1978

Redaktor naczelny nowego dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Wydał „Przed Bogiem. Ze Stanisławem Obirkiem rozmawiają Andrzej Brzeziecki i Jarosław Makowski” (2005) oraz wspólnie z Małgorzatą Nocuń „Białoruś – kartofle i dżinsy” (2007) i „Ograbiony naród. Rozmowy z intelektualistami białoruskimi” (2008).

Wyczyść filtry
Współautor
Andrzej Brzeziecki