Historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Stypendystka Uniwersytetu Burgundzkiego. Autorka szkiców krytycznych i teoretycznych poświęconych m.in. twórczości Cypriana Norwida, Juliana Przybosia i Witolda Wirpszy. W latach 2005–2013 związana z Galerią Piekary w Poznaniu. Redaktorka katalogów wystaw i publikacji poświęconych sztuce.

Wyczyść filtry
Współautor
Anna Borowiec