Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych PAN, wykładowca w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa bankowego.

Wyczyść filtry
Autor
Barbara Bajor
Wyszukiwanie nie zwróciło żadnych rezultatów