Doktor nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, badacz zjawisk społecznych i kulturowych. Autorka ponad sześćdziesięciu publikacji polskich i zagranicznych, m.in. pierwszej polskiej książki na temat satanizmu.

Wyczyść filtry
Autor
Beata Hoffmann