Ebook

Byłem gorylem Gomułki i Gierka

Format
EPUB + MOBI