Wykładowca na University College w Dublinie. Uznany specjalista w dziedzinie historii kultury, literatury i folkloru Irlandii. Opublikował m.in. opracowania „The Sacred Isle. Belief and Religion in Pre-Christian Ireland” (1999) i „Historic Ireland. 5000 Years of Ireland's Heritage” (2001) oraz encyklopedię „The Lore of Ireland. An Encyclopaedia of Myth, Legend and Romance” (2006).

Wyczyść filtry
Autor
Dáithí Ó hÓgáin