Ebook

Droga Wilka z Wall Street System linii prostej: sztuka perswazji, oddziaływania i osiągania sukcesu

Format
EPUB + MOBI (w wersji papierowej 240 stron)