Nagroda zainicjowana w 1990 r. przez Fundację „Świat Dziecka”, której prezesem był Bohdan Butenko, autor wielu książek, niekwestionowany mistrz polskiej ilustracji. W 2008 r. prowadzenie konkursu przejęło Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska Sekcja IBBY, zachowując dotychczasowe ustalenia założycieli fundacji oraz regulamin. Laureaci wybierani są dwutorowo: przez profesjonalny zespół krytyków, pisarzy, grafików, redaktorów, a także przez grupę dzieci, rzeczywistych adresatów tych książek. Jury ekspertów przyznaje Duży Dong, jury dziecięce – Mały Dong. Statuetki wykonuje Fundacja „Atelier”, a książki biorące udział w konkursie trafiają po jego zakończeniu do Muzeum Książki Dziecięcej, fundacji, szkół i bibliotek.

Wyczyść filtry
Nagrody
Dziecięcy Bestseller Roku „Dongi”