Ebook

Dziedzictwo PRL Co nam zostało z tamtych lat

Format
EPUB + MOBI (w wersji papierowej 416 stron)