Agora

Seria obejmuje 7 tomów, w których pomieszczono publicystykę Adama Michnika wydaną w l. 1977–2009 w formie książkowej, jego pisma rozproszone oraz wywiady i listy. Ten znany wszystkim historyk i publicysta miał duży wpływ na tworzenie się polskiej sceny politycznej: należał do KOR, był doradcą Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W maju 1989 r. został redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej”. W czasie swojej wieloletniej działalności napisał dziesiątki esejów, felietonów i artykułów. Z pism tych wyłania się przejmujący obraz uwikłanego w walki polityczne polskiego społeczeństwa czasów komunizmu i transformacji ustrojowej, a sam ich autor jawi się jako wnikliwy obserwator i analityk, który próbuje opisać główne wydarzenia PRL-u i wolnej Polski.

Wyczyść filtry
Seria
„Dzieła Wybrane Adama Michnika”