Agora

Seria obejmuje wybrane dzieła mistrza reportażu. Oprócz tych, które zagwarantowały mu popularność na całym świecie – „Hebanu”, „Imperium”, „Podróży z Herodotem” – znajdują się w niej „Wiersze zebrane”. Cykl da nam obraz tego, jak powstaje znakomita opowieść o świecie i innej kulturze, z jakimi przeżyciami autora wiązał się zawód reportera, ile kosztował wyrzeczeń, a ile niósł ze sobą satysfakcji, spotkań, doświadczeń i obserwacji.

Wyczyść filtry
Seria
„Dzieła Wybrane Ryszarda Kapuścińskiego”