Dziennikarstwo wobec nowych mediów -  Zbigniew Bauer - ebook [pdf] | Publio.pl
Ebook

Dziennikarstwo wobec nowych mediów
Historia, teoria, praktyka

Format
PDF
Opis
Miejsce faktów zajmują faktoidy, a opinia publiczna jest fantomem wywoływanym przez sondaże publikowane w mediach – książka Zbigniewa Bauera rejestruje zmiany zachodzące w dziedzinie dziennikarstwa.