Wyczyść filtry
Seria
„Studia i Monografie"
Kategorie
Naukowe i akademickie
Historia i archeologia
Sztuki filmowe i filmoznawstwo
Filozofia
Typ publikacji
monografia
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydawnictwo Iskry
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata