Wyczyść filtry
Kategorie
Naukowe i akademickie
Historia i archeologia
Filozofia
Sztuki teatralne i teatrologia
Typ publikacji
monografia
opracowanie
Wydawca
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria
Wydawnictwo Papierowy Motyl
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata