Ebook

Fizykochemia materiałów współczesnej elektroniki i spintroniki

Format
EPUB + MOBI (w wersji papierowej 404 stron)