Hale z poligonalnym chórem zintegrowanym w architekturze gotyckiej na terenie Polski -  Jakub Adamski - ebook [pdf] | Publio.pl
Ebook

Hale z poligonalnym chórem zintegrowanym w architekturze gotyckiej na terenie Polski

Format
PDF
Opis
Książka odkrywa dla historii architektury zapomniany dotąd specyficzny typ późnośredniowiecznych kościołów z terenu Polski oraz prezentuje go w nowym świetle historyczno-artystycznym.