Doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Przedmiotem jego zainteresowań są: filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska, relatywizm aletyczny oraz radykalny konstruktywizm i epistemologiczne podstawy teorii kształcenia.

Wyczyść filtry
Autor
Jacek Moroz