Ebook

Jak złożyć statyczną oraz interaktywną książkę Skład tekstu ciągłego w języku polskim (InDesign, Adobe Animate). Wydanie II

Format
EPUB + MOBI + PDF