ur. 1961

Poeta, eseista i tłumacz. Studiował germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Przekładał m.in. dzieła Schlegla, Kafki, Aichingera, Celana i Grünbeina. Od 1994 r. współpracownik „Literatury na Świecie”. Laureat Nagrody im. Barbary Sadowskiej (2001) i Czterech Kolumn (2002). Autor tomików poetyckich „Cały czas” (1992) i „Podczas ciebie” (1999).

Wyczyść filtry
Współautor
Jakub Ekier