Kodeks cywilny. Komentarz -  Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Krzysztof Czub, Filip Czuchwicki, Marcin Glicz, Bartłomiej Gliniecki, Leszek Jantowski, Grzegorz Karaszewski, Beata J. Kowalczyk, Anita Lutkiewicz-Rucińska, Maja Maciejewska-Szałas, Dorota Maśniak, Grzegorz Sikorski, Anna Sylwestrzak, Bartosz Szolc-Nartowski - ebook [pdf] | Publio.pl