Ebook

Komentarz do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów adw. Pawła Sikory
Autor
Praca zbiorowa

Format
EPUB + MOBI + PDF (w wersji papierowej 96 stron)