2 stycznia 1922, Warszawa
4 maja 1987, Paryż (Francja)

Eseista, tłumacz, krytyk literacki, propagator kultury polskiej na Zachodzie (zwłaszcza twórczości Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza). Od 1939 r. przebywał na emigracji, najpierw we Włoszech, a od roku 1951 we Francji. Współpracownik paryskiej „Kultury”. Publikował m.in. prace z dziedziny literatury („Zbiegi okoliczności”, 1981) i krytyki sztuki („Jan Lebenstein”, 1980).

Wyczyść filtry
Autor
Konstanty A. Jeleński