Ebook

Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce

Wydawca
Format
EPUB + MOBI + PDF