Nagroda przyznawana od 1993 r. w Bibliotece Raczyńskich podczas Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych. Jej celem jest promowanie literatury pięknej i popularnonaukowej. Honorowe nagrody w postaci dyplomów z grafiką artysty Andrzeja Jeziorowskiego wręczane są za publikacje wyjątkowe pod względem merytorycznym i edytorskim. Ogłoszenie werdyktu odbywa się co kwartał, w czasie uroczystych spotkań z laureatami.

Wyczyść filtry
Nagrody
Książka Miesiąca/Roku Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych