Ebook

Kształcenie człowieka 27 kamyczków jednej mozaiki. Impulsy do kształtowania modelu edukacji zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Johanna Heinricha PestalozziegoEbook

Format
PDF