Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego  - - ebook [pdf] | Publio.pl
Ebook

Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne

Autor
Praca zbiorowa
Format
PDF
Opis
Książka gromadzi argumenty dyskusji na temat obecności kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, która przetoczyła się w Polsce na przełomie wieków.