Naukowiec amerykański, uważany za ojca neuronauki. Dyrektor Centrum Badania Umysłu SAGE na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara, prezes Instytutu Neuronauki Poznawczej, pomysłodawca i dyrektor projektu Prawo a Neuronauka, realizowanego przez Fundację MacArthura, a także członek Amerykańskiej Akademii Nauki i Sztuki, Instytutu Medycyny oraz Narodowej Akademii Nauk. Mieszka w Kalifornii.

Wyczyść filtry
Autor
Michael S. Gazzaniga