Nagroda przyznawana młodym twórcom (głównie pisarzom i krytykom literackim) zamieszkałym w kraju lub na emigracji. Ustanowiona przez Fundację im. Kościelskich działającą w Genewie, jedną z najstarszych polskich instytucji wspierających rozwój kultury, powstałą na mocy testamentu zmarłej w 1959 r. Moniki Kościelskiej, wdowy po wydawcy, poecie, Władysławie Auguście Kościelskim.
Wyróżnienie, przyznawane przez znawców literatury i poezji polskiej, uważane jest za jedno z najbardziej prestiżowych w naszym kraju.

Wyczyść filtry
Nagrody
Nagroda Fundacji im. Kościelskich