Nagroda przyznawana za najlepszą książkę historyczną roku. W konkursie mogą startować dzienniki, pamiętniki, monografie, wspomnienia, edycje źródłowe, autorskie prace poświęcone tematyce historii Polski od czasu uzyskania niepodległości w 1918 r. do współczesności. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest Fundacja Agory. W maju każdego roku jury przyznaje dziesięć nominacji, a następnie w czerwcu wybiera laureata, któremu wręcza nagrodę: statuetkę oraz nagrodę pieniężną. Honorowym członkiem jury jest Elżbieta Moczarska, córka Kazimierza Moczarskiego.

Wyczyść filtry
Nagrody
Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego