Nagroda ustanowiona w 1994 r. w hołdzie znakomitemu polskiemu pisarzowi dla dzieci i młodzieży. Pomysłodawcą konkursu była Fundacja „Książka dla Dziecka” oraz redakcja czasopisma o literaturze dla najmłodszych „Guliwer” (na czele z redaktor Joanną Papuzińską). Po zamknięciu działalności fundacji w 2003 r. przekazała ona prawa do przyznawania nagrody Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu. Najlepszy zdaniem jury polski autor książki dla dzieci i młodzieży otrzymuje statuetkę Koziołka Matołka, dyplom honorowy oraz honorarium pieniężne.

Wyczyść filtry
Nagrody
Nagroda im. Kornela Makuszyńskiego