Nagroda ustanowiona w 2010 r. przez Miasto Stołeczne Warszawa, przyznawana autorom najlepszych reportaży literackich, które pogłębiają wiedzę o innych kulturach i opisują ważne problemy współczesnego świata. Do konkursu mogą się również zgłaszać autorzy zagraniczni, jeśli nagrodzone dzieło jest przełożone z języka obcego, nagrodę otrzymuje także jego tłumacz. Ogłoszenie werdyktu odbywa się co roku, a zwycięzcy otrzymują nagrodę pieniężną, dyplom oraz fotografię autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego. Honorowy patronat objęła żona pisarza, Alicja Kapuścińska.

Wyczyść filtry
Nagrody
Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego