Nagroda przyznawana od 1993 r. przez miesięcznik „Literatura na Świecie” autorom najlepszych przekładów roku z języka obcego na język polski. Wyróżnienie obejmuje pięć kategorii: prozę, poezję, debiut, inicjatywy wydawnicze oraz translatologię, leksykografię i komparatystykę.

Wyczyść filtry
Nagrody
Nagroda „Literatury na Świecie”